Menu

Krunisani

Sedam bjelohrvatskih rodova, koje su predvodili braća Klukas, Lobel, Kosjenc, Muhlo i Hrvat te sestre Tuga i Buga, došlo je 626. na poziv bizantskog cara Heraklija u Dalmaciju kako bi ju oslobodilo Avara, koji su tada zajedno sa Slavenima opsjedali Carigrad. Pobijedivši Avare, Hrvati su podložili rimske pokrajine Dalmaciju, Panoniju i Ilirik te osnovali kneževine Primorsku Hrvatsku i Posavsku Hrvatsku.

Kneževina Primorska Hrvatska (626. – 925.)
Primorska Hrvatska, koja je 925. postala Hrvatskom Krunovinom, neprekinuto je postojala kao suverena država do 1918. godine. Nasuprot, Posavska Hrvatska ubrzo je izgubila suverenost, koju je samo nakratko obnovila 818. – 822. za kneza Ljudevita Posavskog.

Knezovi
Radoslav 626. – 640.
Porga 640. – 680.
Budimir 740. – 780.
Višeslav 785. – 802.
Borna 803. – 821.
Vladislav 821. – 835.
Mislav 835. – 845.
 
Kuća Trpimirovića
Trpimir I. 845. – 864.
Domagoj 864. – 876.
Inoslav 876. – 878.
Sedeslav 878. – 879.
Branimir 879. – 892.
Muncimir 892. – 910.
Tomislav 910. – 925.
   
Hrvatska Krunovina (925. – 1918.)
Od 1102. Hrvatsko je Krunovina imala zajedničke krune s drugim državama (personalna unija), koje je izabirao Sabor. Krunisani su prikazani sukladno hrvatskom brojanju (npr. ugarski kralj Bela II. bio je hrvatski krunisani Bela I.). Službena (diplomatska) imena Hrvatske Krunovine bila su sljedeća:
Krunovina Hrvatska (925. – 970.)
Krunovina Hrvatske i Dalmacije (970. – XIII. stoljeće)
Krunovina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (XIII. stoljeće – 1868.)
Trojedna Krunovina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija (1868. – 1918.)

Krunisani
Kuća Trpimirovića
Tomislav 925. – 928.
Trpimir II. 928. – 935.
Krešimir I. 935. – 945.
Miroslav 945. – 949.
Mihovil Krešimir II. 949. – 969.
Stjepan Držislav 969. – 997.
Svetislav Surina 997. – 1000.
Krešimir III. 1000. – 1030.
Stjepan I. 1030. – 1058.
Petar Krešimir IV. 1058. – 1074.
Dmitar Zvonimir 1075. – 1089.
Stjepan II. 1089. – 1091.
Petar Svačić 1093. – 1097.
 
Kuća Arpadovića
Koloman 1102. – 1116.
Stjepan III. 1116. – 1131.
Bela I. Slijepi 1131. – 1141.
Gejza I. 1141. – 1162.
Stjepan IV. 1162.
Ladislav I. 1162. – 1163.
Stjepan V. 1163.
Stjepan IV. 1163. – 1172.
Bela II. 1173. – 1196.
Emerik 1196. – 1204.
Ladislav II. 1204. – 1205.
Andrija I. 1205. – 1235.
Bela III. 1235. – 1270.
Stjepan VI. 1270. – 1272.
Ladislav III. Kumanac 1272. – 1290.
Andrija II. Mlečanin 1290. – 1300.
 
Kuća Anžuvinaca
Karlo Robert 1300. – 1342.
Ljudevit I. 1342. – 1382.
Marija 1382. – 1385.
Karlo Drački 1385. – 1386.
 
Razne kuće
Žigmund Luksemburški 1387. – 1437.
Protukraljevi:
Stjepan Tvrtko Kotromanić 1387. – 1391.
Ladislav Napuljski Anžuvinac 1391. – 1409.
Albert Habsburški 1437. – 1439.
Elizabeta Luksemburška 1439. – 1440.
Vladislav I. Jagelović 1440. – 1444.
Ladislav Posmrtni Habsburški 1444. – 1457.
Matija Korvin Hunjadović 1458. – 1490.
Vladislav II. Jagelović 1490. – 1516.
Ljudevit II. Jagelović 1516. – 1526.
 
Kuća Habsburgovaca
Ferdinand I. 1527. – 1564.
Protukralj:
Ivan Zapolja 1527. – 1538.
Maksimilijan I. 1564. – 1576.
Rudolf I. 1576. – 1608.
Matija II. 1608. – 1619.
Ferdinand II. 1619. – 1637.
Ferdinand III. 1637. – 1657.
Leopold I. 1657. – 1705.
Josip I. 1705. – 1711.
Karlo III. 1711. – 1740.
 
Kuća Habsburgovaca-Lotarinških
Marija Terezija 1740. – 1780.
Josip II. 1780. – 1790.
Leopold II. 1790. – 1792.
Franjo I. 1792. – 1835.
Ferdinand IV. 1835. – 1848.
Franjo Josip I. 1848. – 1916.
Karlo IV. 1916. – 1918.
 
Kuća Savoia
Tomislav II. 1941. – 1943.
Podjelite stranicu sa drugima...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *