Razlika između grba plemstva i građana

Zanimljivosti Bez komentara »

Kako u današnje vrijeme i dalje je potražnja za grbom kao osobnim logom, postavlja se pitanje postoji li razlika između grbova građana i plemstva. Trebalo mi je vremena ali pronašao sam pravila još iz 14. stoljeća, u vrijeme Svetog Rimskog Carstva. Gdje Car Karlo IV. je odobrio korištenje burgher ( građanskih ) grbova pod određenim pravilima koja vrijede i danas. 

Pravila za građanski grb:

1. Pravo na grb dobijaju samo slobodni građani 

2. Kaciga je obavezno zatvorenog vizira i okrenuta prema lijevoj strani grba

3. Na kacigu se smije postaviti samo podvoj ne i plemićka kruna

4. Štit ukoliko je nagnut obavezno je nagnut na lijevu stranu grba

5. Krijesta je obavezno okrenuta na lijevu stranu grba

Kako se može uočiti grb je jednostavno zrcaljen naspram plemičkog grba, ali oslikavanje plašta i dalje ostaje isto. Također se može uočiti da danas po prvom pravilu svi građani Republike Hrvatske imaju pravo na ovakav tip grba.

Karta Trojednog kraljevstva AHC

Zanimljivosti Komentari isključeni za Karta Trojednog kraljevstva AHC

Trialistični_zemljevid

Kojom bojom započinje Hrvatski grb?

Zanimljivosti Bez komentara »

Tokom ovih dana u radionici postavio se upit da li je ispravan grb sa crvenim ili srebrnim početnim poljem. Na njihovo razočaranje nisu očekivali odgovor da oba tipa iscrtavanja su ispravna. Pa da pojasnim iscrtavanje hrvatskog štita i razloga zašto grb počinje sa crvenim ili srebrnim poljem. Prvenstveno se trebamo upoznati sa bojama koje se koriste i njihovo značenje.

crvena1 Crvena  – Simbolika crvene boje je snaga, krv, tijelo, dakle svega tjelesnog vezanog uz čovjeka
srebro Srebro ili bijela boja – Simbolika srebra je duhovnost, pomazanje, čistoća dakle svega duhovnog 

 

Samim čitanjem boja dolazimo i do djelomičnog odgovora koje je prvo polje u samom štitu. Od početaka štit unutar kojeg se nalazi šahovsko polje usko je povezan sa načinom vladanja nad narodom. Prvenstveno imamo dvojnu vladavinu kralja i bana a time sam grb Hrvatske i prikazuje tko je na vlasti. Prvo polje u prvom redu je srebrno dok zadnje je crveno pri čemu trebamo uzeti u obzir četvrto pravilo heraldike. Time sa lijeve strane imamo srebrno polje a sa desne crveno polje s obzirom da Hrvatski štit se sastolji od 18 polja ( 4×5 ).

Pa da pojasnimo zašto je kraljevska boja srebro a banska crvena. Kralj je pomazanik od boga da vlada narodom i time njegova boja biva srebrom zbog svoje čistoće i sjaja, dok ban odabrnik i miljenik naroda nosi crvenu boju jer je biran među ljudima. Najbolji primjer vidljivosti boja je kod zastava kralja i bana. Kraljevska zastava je bijela dok banska zastava je crvena. Takav odnos boja i vlasti ostaje do današnjih dana što je i vidljivo u samom štitu Hrvatskog grba kroz povijest. Uvođenjem apsolutne monarhije grb se mijenja te početno i završno polje postaje srebrno jer i duhovna i izvršna vlast je u rukama kralja.

Ukidanjem kraljevine i uvođenje Države Slovenaca, Hrvata i Srba 1918. godine grb ponovo doživljava transformaciju boja koja ostaje aktualnom do današnjih dana. Početno i završno polje unutar štita postaju crveni jer sva vlast dolazi od naroda i on sam bira svoju izvršnu vlast. Takav oblik štita za Banovinu Hrvatsku postaje aktualan tokom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca koja nastaje 1939. godine.

1941. godine Nezavisna Država Hrvatska kruniše kralja Tomislava II ( Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe Torino di Savoia ) i štit se ponovo mijenja iz crvenog u srebrno polje te poprima oblik kraljevskog štita.

Poslije Drugog svijetskog rata po ustavu SFRJ ( Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ) iz 1947. godine određuje se izgled grba SRH ( Socijalističke Republike Hrvatske ) štit ponovo mijenja boju prvog polja u crvenu po narodnoj vlasti.

Današnji oblik štita nastavio je pratiti tradiciju iscrtavanja te je 1991. godine i dalje prvo polje ostalo crveno sa obzirom da se današnja vlast bira demokratskim izborima od naroda.

Iscrtavanje grba

Zanimljivosti Bez komentara »

Ovo je prikaz iscrtavanja grba u stilu

Fojničkog grbovnika.

knesovich

 

Nova predavanja za sezonu 2015/2016

Zanimljivosti Bez komentara »

Nova predavanja su započela 29.09.2015. u prostorima udruge.

Premium Wordpress Theme | Microsoft Exchange | Exchange Server