Menu

Kategorija: Zanimljivosti

0 Comments

0 Comments

0 Comments

0 Comments

Kao vladajući društveni sloj u europskim državama plemstvo se održalo sve do razdoblja stvaranja modernih nacionalnih država u drugoj pol. XIX. i prvoj pol. XX. st. Iako je plemstvo kao društvena kategorija u Europi najjasnije bilo definirano u srednjem vijeku, određene značajke toga društvenoga sloja primjetne su već u Rimskom Carstvu. Tako se latinskim pojmom […]

0 Comments

Naslovom je sve rečeno. Započelo je iscrtavanje svih grbova plemićkih obitelji Krunovine Hrvatske iz 1918. godine. Izgled grba idejno je sastavljen od izgleda štita Fojničkog grbovnika, postave elemenata kao u grbovima dr. Ivana von Bojničića i postavljanja krune Svete Krunovine Hrvatske koja je dio Svete Krunovine i Carevine AustroUgarske. U grbovniku bit će iscrtani svi grbovi […]